Πουκέτ 1η Μαρ ’20 – 31 Οκτ ’21

Κο Σαμούι 1η Μαρ ’21 – 31 Οκτ ’21

Σεϋχέλλες 1η Μαρ ’21 – 31 Οκτ ’21

Bangkok 1η Μαρ ’21 – 31 Οκτ ’21

Μαλδίβες 1η Νοε ’21 – 31 Οκτ ’22

Μαυρίκιος 1η Μαρ ’21 – 31 Οκτ ’21