ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Το travellook.gr  έρχεται στην αγορά για να προσφέρει στους πελάτες του υψηλής αξίας ταξιδιωτική ασφάλιση και ακύρωση ταξιδιου.

Πλήρης κάλυψη αναγκών

Τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης έχουν σχεδιαστεί να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες σας και να σας συνοδεύουν και να σας υποστηρίζουν σε κάθε σας ταξίδι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ακύρωση Ταξιδιού

Ανατρέπουμε όλα όσα ξέρετε μέχρι σήμερα για την ακύρωση ταξιδιού. Τώρα πια μπορείτε να καλύψετε κάθε πιθανή ακύρωση του ταξιδού με άμεση επιστροφή χρημάτων στο 100% του ποσού.

Ενδεικτικά ένα πακέτο με τις παρακάτω καλύψεις έχει κόστος 18€ για 10 ημέρες στην Ευρώπη σας προσφέρει:

  • ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 6.000.000€
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: 32.000€
  • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 250€
  • ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 25€ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ 2.500€
  • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1.200€
  • ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ, ΤΙΜΑΛΦΗ, ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΑΟΥ Κ.Λ.Π.: 1.800€
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ: 900€
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: 2.500.000€
  • ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 19.000€
  • ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΣΤΕΙΑΣ: 1.200€