Εκδρομές για την περίοδο Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια 2019 – 2020

Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα

Μακρινές εκδρομές