Λένε πως για να νοιώσεις την Ρώμη, δε φθάνει μια ζωή! Ίσως να μην έχουν
και τόσο άδικο, αφού η πόλη είναι <γεμάτη> από ομορφιές και ιστορία.. 5
ημέρες, με ένα <γεμάτο> πρόγραμμα για να δείτε την πόλη που αποτέλεσε
το κέντρο μίας σπουδαίας αυτοκρατορίας που κυριάρχησε για αιώνες στην
Ευρώπη και τη Μεσόγειο.