ΑΠΟ 639,00
μόνο 91,29 ανά διανυκτέρευση

ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  • Πειραιάς , Ελλάδα
  • Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
  • Κωνσταντινούπολη , Τουρκία
  • Τσανάκκαλε, Τουρκία , Τουρκία
  • Θεσσαλονίκη , Ελλάδα
  • Βόλος , Ελλάδα
  • Σαντορίνη , Ελλάδα
  • Πειραιάς , Ελλάδα

2021_craw