ΑΠΟ 309,00
μόνο 44,14 ανά διανυκτέρευση

ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  • Γένοβα , Ιταλία
  • Τσιβιταβέκια, (Ρώμη) , Ιταλία
  • Νάπολη , Ιταλία
  • Βαλέτα , Μάλτα
  • Παλέρμο , Ιταλία
  • Γένοβα , Ιταλία

2021_craw