Δικαιολογητικά:

Επαγγελματική (επίσκεψη για επαγγελματικούς λόγους)

Για Έλληνα Υπήκοο

 1. Διαβατήριο με 6μηνη ισχύ, υπογεγραμμένο και με δύο τουλάχιστον αντικρυστές κενές σελίδες.
 2. 2 φωτογραφίες πρόσφατες και έγχρωμες 3.5 Χ 4.5 με λευκό φόντο.
 3. Αίτηση από την πρεσβεία που θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.
 4. Πρόσκληση από την Σαουδική Αραβία στα Αραβικά γραμμένη που αναφέρει το όνομα του επιβάτη, το είδος της visa που θέλει να εκδώσει (μονή ή πολλαπλή),το επάγγελμά του , ο λόγος που ταξιδεύει και το πότε ταξιδεύει(καλό θα ήταν να μας την προωθήσετε να την ελέγξουμε).
 5. Γράμμα από την εταιρία που εργάζεται στην Ελλάδα στα Αγγλικά και να απευθύνεται στην πρεσβεία , και να ζητά την έκδοση visa για τον υπάλληλό της, να αναφέρεται το επάγγελμά του όπως ακριβώς αναγράφεται στην πρόσκληση και ο λόγος που ταξιδεύει στην Σαουδική Αραβία, το οποίο γράμμα μετά πρέπει να σφραγιστεί από το  αντίστοιχο Επιμελητήριο που ανήκει η εταιρεία του ενδιαφερόμενου.Επίσης δέχονται από την πρεσβεία το γράμμα χωρίς επικύρωση εφόσον προσκομίσουμε επιπλέον και την συνδρομή του τρέχοντος έτους από το εκάστοτε Επιμελητήριο.
 6. Εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας στα Αγγλικά , όχι επικυρωμένη, που αναφέρει ότι εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο του …………….. ονόματος…… (κατά περίπτωση) όπως αναλάβει την διαδικασία έκδοσης visas. Θα το βρείτε στο συνημμένο αρχείο.
 7. Βεβαίωση Αποδοχής. Θα το βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Εργατική (διαμονή για εργασία).

O αιτών δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 21 ή άνω των 60 ετών, με την εξαίρεση των μηχανικών και των γιατρών.

 1. Υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ .
 2. 2 φωτογραφίες έγχρωμες 3.5 Χ 4.5 με λευκό φόντο.
 3. Αίτηση.
 4. Μια ηλεκτρονική επιστολή εξουσιοδότησης από τον εργοδότη προς τον αιτούντα.
 5. Σύμβαση εργασίας επικυρωμένη από το Σαουδαραβικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
 6. Ο αιτών θα πρέπει να πάρει τον αριθμό της θεώρησης από την αρχή που εξέδωσε το έγγραφο της άδειας, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας.
 7. ο αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει την ιατρική γνωμάτευση για να αποδείξει ότι είναι απαλλαγμένος από χρόνιες μολυσματικές ασθένειες, θεωρημένη από το ιατρικό κέντρο.
 8. Επίσης ,τις ιατρικές εξετάσεις μπορείτε  να τις πραγματοποιήσετε στα εξής νοσηλευτικά ιδρύματα: ΥΓΕΙΑ, EUROMEDICA, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ή σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο που έχει στρογγυλή σφραγίδα. Οι εξετάσεις για να είναι έγκυρες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών στην πρεσβεία.
 9. Απόσπασμα Εκκαθάρισης Ποινικού Μητρώου.
 10. Όλα τα πτυχία και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που θα υποβληθούν θα πρέπει να επικυρωθούν από την αρχή έκδοσης, και να είναι πανομοιότυπα με το τελευταίο επάγγελμα του αιτούντος.
 11. Φωτοτυπία του διαβατηρίου και όλα τα έγγραφα.

Κόστος(ταξιδιωτική ασφάλεια)

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση σας.

Το κόστος εξαρτάται κατά βάση από την ηλικία του αιτούντος και από το αν ζητάει πολλαπλών εισόδων βίζα ή μίας εισόδου, καθώς από τις ημέρες παραμονής που δίνει η πρόσκληση ότι θα μείνει εκεί ο ενδιαφερόμενος.

Την τελική τιμή αυτής της παραπάνω χρέωσης θα την γνωρίζουμε την ημέρα που καταθέτουμε το διαβατήριό σας για έκδοση βίζας.