Τύπος Βίζας

Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, θα χρειαστεί να καθοριστεί, ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος βίζας για το εν λόγω  ταξίδι σας. Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του ταξιδιού σας στη Κίνα και ποιος είναι ο καταλληλότερος τύπος βίζας για τη χορήγηση άδειας εισόδου στη χώρα;

Τύπος Βίζας/Περιγραφή του κάθε τύπου Βίζας

Τύπος Βίζας

Περιγραφή του κάθε τύπου Βίζας

C

Εκδίδεται σε μέλη αλλοδαπών πληρωμάτων διεθνών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου αεροσκαφών, τρένων και πλοίων, ή σε οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων που μετέχουν σε δραστηριότητα μεταφοράς περνώντας τα σύνορα μιας χώρας, ή σε μέλη οικογενειών που συνοδεύουν τα πληρώματα των παραπάνω μέσων. (Βίζα Πληρώματος)

D

Εκδίδεται σε αυτούς που σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα στη Κίνα. (Βίζα Διαμονής)

F

Εκδίδεται σε αυτούς που σκοπεύουν να πάνε στην Κίνα σε επίπεδο ανταλλαγών επισκέψεων, σπουδών, ξεναγήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων. (βίζα ανταλλαγής)

G

Εκδίδεται σε αυτούς που έχουν ανταπόκριση για άλλη χώρα μέσω Κίνας (βίζα διέλευσης Τράνζιτ)

J1

Εκδίδεται για ξένους ανταποκριτές-δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης που κατοικούν στη Κίνα. Η επιθυμητή διάρκεια παραμονής στη Κίνα ξεπερνάει τις 180 ημέρες (Δημοσιογραφική Βίζα 1)

J2

Εκδίδεται σε ξένους δημοσιογράφους που επιθυμούν να πάνε στη Κίνα για μικρό χρονικό διάστημα δημοσιογραφικής κάλυψης. Η επιθυμητή διάρκεια παραμονής στη Κίνα δεν ξεπερνάει τις 180 ημέρες  (Δημοσιογραφική Βίζα 2)

L

Εκδίδεται για όσους επιθυμούν να πάνε στην Κίνα για τουριστικούς λόγους

M

Εκδίδεται για όσους επιθυμούν να πάνε στην Κίνα για εμπορικές συναλλαγές.

Q1

Εκδίδεται σε όσους είναι μέλη οικογένειας Κινέζων πολιτών ή ξένων με Κινεζική μόνιμη διαμονή και που σκοπεύουν να πάνε στη Κίνα για να μείνουν με την οικογένειά τους, ή σε αυτούς που σκοπεύουν να πάνε στη Κίνα για λόγους περίθαλψης. Η επιθυμητή περίοδος διαμονής στην Κίνα θα ξεπερνάει τις 180 ημέρες.

«Μέλη οικογένειας» αποτελούν οι σύζυγοι, γονείς, γιοί, κόρες, σύζυγοι γιών ή κορών, αδέρφια, γιαγιάδες- παππούδες, εγγόνια και πεθερικά

Q2

Εκδίδεται σε όσους επιθυμούν να επισκεφτούν τους συγγενείς τους που είναι Κινέζοι Πολίτες που διαμένουν στην Κίνα ή Αλλοδαποί με μόνιμη διαμονή στην Κίνα. Η επιθυμητή περίοδος διαμονής στην Κίνα δε θα ξεπερνάει τις 180 ημέρες.

R

Εκδίδεται σε όσους έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα-ταλέντα ή σε αυτούς που οι ικανότητες τους θεωρούνται ιδιαιτέρως απαραίτητες στην Κίνα.

S1

Εκδίδεται σε αυτούς που επιθυμούν να επισκεφτούν Αλλοδαπούς που εργάζονται ή σπουδάζουν στην Κίνα, για τους οποίους αποτελούν σύζυγοι, γονείς, γιοί ή κόρες κάτω των 18 ή πεθερικά, ή σε αυτούς που επιθυμούν να πάνε στη Κίνα για άλλες ιδιωτικές υποθέσεις.  Η επιθυμητή περίοδος διαμονής στην Κίνα θα ξεπερνάει τις 180 ημέρες

S2

Εκδίδεται σε αυτούς που επιθυμούν να επισκεφτούν μέλη της οικογένειας τους που είναι αλλοδαποί και δουλεύουν ή σπουδάζουν στην Κίνα, ή σε αυτούς που σκοπεύουν να πάνε στην Κίνα για κάποιες ιδιωτικές υποθέσεις. Η επιθυμητή περίοδος διαμονής στην Κίνα δε θα ξεπερνάει τις 180 ημέρες.

«Μέλη οικογένειας» αποτελούν οι σύζυγοι, γονείς, γιοί, κόρες, σύζυγοι γιών ή κορών, αδέρφια, γιαγιάδες- παππούδες, εγγόνια και πεθερικά

X1

Εκδίδεται σε αυτούς που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Κίνα για μια χρονική περίοδο περισσότερο των 180 ημερών

X2

Εκδίδεται σε αυτούς που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Κίνα για μια χρονική περίοδο λιγότερο των 180 ημερών

Z

Εκδίδεται για όσους επιθυμούν να δουλέψουν μόνιμα την Κίνα
Πώς θα αιτηθείτε άδεια εισόδου

Πως θα αιτηθείτε άδεια εισόδου

(ι) Τρόπος

Οι Αιτούντες μπορούν να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου ή μέσω τουριστικού πρακτορείου για λογαριασμό τους, χωρίς εξουσιοδότηση.

Ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά (κούριερ),  αποστολή φαξ δεν είναι αποδεχτά.

Δεν χρειάζεται ραντεβού. Ώρες λειτουργίας 9.00π.μ-12.00μμ. καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή

Η γνώση αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

(ιι) Δικαιολογητικά για την αίτηση

Παρακάτω αναγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να ετοιμάσετε για να προσκομίσετε την αίτηση για άδεια εισόδου (βίζα)

1. Βασικά Δικαιολογητικά

1. Διαβατήριο

Το πρωτότυπο διαβατήριο με εξάμηνη προθεσμία μετά τη λήξη της βίζας και τουλάχιστον 2 κενές σελίδες καθώς και μια φωτοτυπία αυτού – της σελίδας που αναγράφονται τα στοιχεία διαβατηρίου και την φωτογραφία σε περίπτωση που είναι σε ξεχωριστή σελίδα.

2. Έντυπο για αίτηση για βίζα με προσαρτώμενη φωτογραφία

Πλήρως συμπληρωμένη την αίτηση για βίζα με μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου (πρόσωπο χωρίς γυαλιά, καπέλο, να φαίνεται όλο το πρόσωπο) σε λευκό φόντο. (κανένα είδους αντίγραφο – φωτοτυπημένη, ηλεκτρονική ή σκαναρισμένη)

3. Νόμιμη διαμονή ή άδεια Παραμονής εν ισχύ (αφορά μόνο όσους δεν είναι πολίτες της χώρας που γίνεται η αίτηση)

Αν δεν κάνετε την αίτηση για βίζα στη χώρα σας, θα πρέπει να προσκομίσετε το πρωτότυπο και μια φωτοτυπία της έγκυρης βίζας ή πιστοποιητικού διαμονής, ή άδεια παραμονής, άδειας εργασίας, ή φοιτητικής διαμονής, ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού νόμιμης διαμονής από τις σχετικές αρμόδιες αρχές της εν λόγω χώρα που προς το παρόν διαμένετε.

4. Φωτοτυπία του προηγούμενου Κινεζικού διαβατηρίου ή προηγούμενης Κινεζικής βίζας (αφορά αλλοδαπούς κατοίκους που ήταν Κινέζοι πολίτες κι έχουν αποκτήσει ξένη υπηκοότητα)

Αν αιτήστε Κινεζική βίζα για πρώτη φορά, θα πρέπει να προσκομίσετε το προηγούμενο Κινέζικο διαβατήριο καθώς και μια φωτοτυπία της σελίδας με τα στοιχεία του.

Αν έχετε ξαναπάρει Κινέζικη βίζα και θέλετε να βγάλετε βίζα με ανανεωμένο ξένο διαβατήριο που δεν εμπεριέχει Κινέζικη βίζα, θα πρέπει να προσκομίσετε μια φωτοτυπία του προηγούμενου διαβατηρίου καθώς και τη φωτογραφία αν είναι σε ξεχωριστή σελίδα καθώς και μια φωτοτυπία της προηγούμενης κινεζικής βίζας. (Σε περίπτωση που το όνομα αλλάζει στο νέο διαβατήριο, θα πρέπει να προσκομίσετε ένα επίσημο έγγραφο για την αλλαγή του ονόματος.)

2. Περαιτέρω Έγγραφα

C Βίζα

Γράμμα διαβεβαίωσης μελών πληρώματος εκδιδόμενο από ξένη μεταφορική εταιρεία ή πρόσκληση από αρμόδια υπηρεσία στην Κίνα

D Βίζα

Πρωτότυπο και φωτοτυπία του εντύπου επιβεβαίωσης καθεστώτους της μόνιμης διαμονής για Ξένους εκδιδόμενο από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Κάτοχοι τύπου Βίζας D, θα πρέπει σε διάστημα 30 ημερών από την είσοδό τους, να αιτηθούν στα διοικητικά γραφεία εισόδου/εξόδου των οργάνων δημόσιας ασφάλειας στις τοπικές αρχές ή άλλων περιφερειακών αρχών στα προτεινόμενα σημεία για άδεια διαμονής για αλλοδαπούς.

F Βίζα

Πρόσκληση από την σχετική αρχή ή φορέα στην Κίνα. Η πρόσκληση θα πρέπει να περιέχει:

1. Πληροφορίες για τον αιτούντα (πλήρες όνομα, φύλλο, αριθμός διαβατηρίου, ημ. Γεννήσεως κλπ.)

2. Πληροφορίες για την προγραμματισμένη επίσκεψη (σκοπός του ταξιδιού, ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, μέρη που θα επισκεφτούν, σχέση μεταξύ του αιτούντα και του φορέα ή του προσώπου που τον προσκαλεί, οικονομικές πηγές εξόδων)

3. Πληροφορίες του φορέα ή του προσώπου που τον προσκαλεί (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση, επίσημη σφραγίδα, υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου ή του προσώπου που τον προσκαλεί)

G Βίζα

Εισιτήριο με ανταπόκριση (αεροπλάνου, τρένου ή πλοίου) με επιβεβαιωμένες ημερομηνίες και θέση για τη χώρα ή περιοχή προορισμού.

J1 Βίζα

Επιστολή ειδοποίησης βίζας εκδιδόμενο από τμήμα Ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας κι ένα επίσημο γράμμα από τον οργανισμό του εν λόγω μέσου για το οποίο δουλεύει ο δημοσιογράφος.

Οι αιτούντες θα πρέπει να επικοινωνήσουν εκ των προτέρων με το τμήμα Τύπου της Πρεσβείας/Γενικού Προξενείου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Κάτοχοι δημοσιογραφικής βίζας τύπου J1 θα πρέπει, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία εισόδου, να αιτηθούν άδεια διαμονής στις διοικητικές υπηρεσίες εισόδου/εξόδου στη χώρα των αρχών δημόσιας ασφάλειας ή στις τοπικές αρχές, ή σε περιφερειακά προτεινόμενα σημεία έκδοσης άδειας διαμονής  για ξένους.

J2

Επιστολή ειδοποίησης βίζας εκδιδόμενο από τμήμα Ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας ή από άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα στη Κίνα κι ένα επίσημο γράμμα από τον οργανισμό του εν λόγω μέσου για το οποίο δουλεύει ο δημοσιογράφος.

Οι αιτούντες θα πρέπει να επικοινωνήσουν εκ των προτέρων με το τμήμα Τύπου της Πρεσβείας/Γενικού Προξενείου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις.

L Βίζα

Έντυπα που επιδεικνύουν το πρόγραμμα του ταξιδιού συμπεριλαμβανομένου αεροπορικά εισιτήρια (μετ’ επιστροφής) ή επιβεβαίωση κράτησης ξενοδοχείου, κλπ. ή μια πρόσκληση από τον ανάλογο φορέα ή πρόσωπο στην Κίνα. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρει

1. πληροφορίες του αιτούντα (πλήρες όνομα, φύλλο ημερομηνία γέννησης κλπ)

2. πληροφορίες για την προγραμματισμένη επίσκεψη (ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης μέρη που πρόκειται να επισκεφτείτε )

3. πληροφορίες του φορέα ή του προσώπου που σας προσκαλεί (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας, επίσημη σφραγίδα, υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου ή του ανθρώπου που σας προσκαλεί)

Μ βίζα

1) Έγγραφα για εμπορική δραστηριότητα εκδιδόμενα από εμπορικό συνεργάτη στην Κίνα, ή πρόσκληση από εμπορική έκθεση ή άλλες προσκλήσεις από σχετικό φορέα ή πρόσωπο στη Κίνα.

Η πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρει:

α) πληροφορίες του αιτούντα (πλήρες όνομα, φύλλο, ημερομηνία γεννήσεως, κλπ)

β) πληροφορίες για την προγραμματισμένη επίσκεψη (σκοπός του ταξιδιού, ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, μέρη που θα επισκεφτείτε, τη σχέση που φέρεται με τον σχετικό φορέα ή πρόσωπο, οικονομικές πηγές εξόδων)

γ) πληροφορίες του φορέα ή του προσώπου (όνομα, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση, επίσημη σφραγίδα, υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου ή του ατόμου που σας προσκαλεί

Q1 Βίζα

Για επανασύνδεση οικογένειας χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά

1. Μια πρόσκληση  από κάποιον Κινέζο ή από αλλοδαπό πολίτη με μόνιμη κινέζικη διαμονή που ζει στη Κίνα. Η πρόσκληση θα πρέπει να περιέχει:

α) Πληροφορίες του αιτούντα (πλήρες όνομα, φύλλο, ημερομηνία γένν. κτλ.)

β) πληροφορίες για την προγραμματισμένη επίσκεψη (σκοπός του ταξιδιού, επιθυμητή ημερομηνία άφιξης, προβλεπόμενα μέρη διαμονής, επιθυμητή διάρκεια παραμονής, ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, τη σχέση που φέρετε με τον σχετικό φορέα ή πρόσωπο, οικονομικές πηγές εξόδων κλπ.)

γ) πληροφορίες του ατόμου που σας προσκαλεί (όνομα, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, διεύθυνση, επίσημη σφραγίδα, υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου ή του ατόμου που σας προσκαλεί)

2) Φωτοτυπία της Κινέζικης Ταυτότητας του προσώπου που σας προσκαλεί ή ξένο διαβατήριο και φωτοτυπία άδειας μόνιμης διαμονής)

3) Πρωτότυπο και φωτοτυπία του πιστοποιητικού στα αγγλικά  (γάμου, γεννήσεως υποδεικνύοντας την οικογενειακή σχέση τη δική σας και του ανθρώπου που σας προσκαλεί από δημόσια υπηρεσία ή πιστοποιημένο από αρμόδια αρχή.)

«Μέλη οικογένειας» αποτελούν οι σύζυγοι, γονείς, γιοί, κόρες, σύζυγοι γιών ή κορών, αδέρφια, γιαγιάδες- παππούδες, εγγόνια και πεθερικά.

Σε περίπτωση κηδεμονίας, απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

1. Συμφωνητικό κηδεμονίας θεωρημένη από Κινέζικη Πρεσβεία/Γενικό Προξενείο σε ξένες χώρες ή θεωρημένη και πιστοποιημένη από τη χώρα διαμονής ή από τη Κίνα

2. Πρωτότυπο και φωτοτυπία του διαβατηρίου καθώς και το πρωτότυπο και τη φωτοτυπία (πιστοποιητικού γάμου, πιστοποιητικού γεννήσεως, πιστοποιητικό που έχουν εκδοθεί το γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας ή

3. Γράμμα

4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού που να αποδεικνύει το καθεστώς μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό από τους γονείς όταν γεννήθηκε το παιδί, δεδομένου ότι ένας ή και οι δύο γονείς του παιδιού είναι Κινέζοι πολίτες/

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Κάτοχοι τύπου Βίζας Q1, θα πρέπει σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία εισόδου τους, να αιτηθούν στα διοικητικά γραφεία εισόδου/εξόδου των οργάνων δημόσιας ασφάλειας στις τοπικές αρχές ή άλλων περιφερειακών αρχών στα προτεινόμενα σημεία για άδεια διαμονής για αλλοδαπούς.

Q2 Visa

1. Μια πρόσκληση  από κάποιον Κινέζο ή από αλλοδαπό πολίτη με μόνιμη κινέζικη διαμονή που ζει στη Κίνα. Η πρόσκληση θα πρέπει να περιέχει:

 

α) Πληροφορίες του αιτούντα (πλήρες όνομα, φύλλο, ημερομηνία γένν. κτλ.)

β) Πληροφορίες για το ταξίδι (σκοπός της επισκέψεως ημερομηνία αφίξεως και αναχώρησης, μέρη που θα επισκεφτεί, σχέση μεταξύ του αιτούντα και της πλευράς ή του προσώπου που τον προσκαλεί, , οικονομικές πηγές εξόδων)

γ) Πληροφορίες αυτού που σας προσκαλεί (όνομα, στοιχεία  τηλεφωνικής επικοινωνίας, διεύθυνση, υπογραφή κλπ.)

2. Φωτοτυπία της Κινεζικής Ταυτότητας ή του ξένου διαβατηρίου και της μόνιμης άδειας διαμονής του ανθρώπου που σας καλεί.

R visa

Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες υπακούοντας τους σχετικούς κανονισμούς από τις αρμόδιες αρχές της Κινεζικής κυβέρνησης για χαρισματικά πρόσωπα  ή για άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες απολύτως κι άμεσα χρήσιμα στη Κίνα.

S1 visa

1. Μια πρόσκληση από το πρόσωπο που σας προσκαλεί (ένας αλλοδαπός που μένει στην Κίνα για δουλειές ή σπουδές) η οποία πρέπει να περιέχει:

α) Πληροφορίες του αιτούντα (πλήρες όνομα, φύλλο, ημερομηνία γεννήσεως κλπ)

β) Πληροφορίες της επισκέψεως (σκοπός του ταξιδιού, ημερομηνίες άφιξης κι αναχώρησης, τόπος που πρόκειται να μείνετε, σχέση μεταξύ του αιτούντα και της πλευράς ή του προσώπου που τον προσκαλεί, , οικονομικές πηγές εξόδων)

γ) Πληροφορίες αυτού που σας προσκαλεί (όνομα, στοιχεία  τηλεφωνικής επικοινωνίας, διεύθυνση, υπογραφή κλπ.)

2) Μια φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής του ανθρώπου που σας προσκαλεί

3) Πρωτότυπο και φωτοτυπία του πιστοποιητικού στα αγγλικά  (γάμου, γεννήσεως υποδεικνύοντας την οικογενειακή σχέση τη δική σας και του ανθρώπου που σας προσκαλεί από δημόσια υπηρεσία ή πιστοποιημένο από αρμόδια αρχή.)

«Άμεσα μέλη οικογένειας» αποτελούν οι σύζυγοι γονείς γιοι και κόρες κάτω των 18, πεθερικά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι

Κάτοχοι τύπου βίζας S1, θα πρέπει μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία εισόδου, να απευθυνθούν στις διοικητικές αρχές εισόδου/εξόδου των οργάνων των τοπικών αρχών για τη δημόσια ασφάλεια ή σε ανώτερο περιφερειακό επίπεδο στα στις αρμόδιες υπηρεσίες στο τόπο διαμονής για άδειες διαμονής για αλλοδαπούς.

S2 visa

Για επίσκεψη μελών οικογένειας για μικρό χρονικό διάστημα, τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα:

(1) Μια πρόσκληση από αυτόν που σας προσκαλεί (αφορά αλλοδαπούς που μένουν ή διαμένουν στη Κίνα για δουλειά ή σπουδές) η οποία θα πρέπει να περιέχει:

α) Πληροφορίες για τον αιτούντα (πλήρες όνομα, φύλλο, ημερομηνία γεννήσεως κτλ.

β) Πληροφορίες της επισκέψεως (σκοπός του ταξιδιού, ημερομηνίες άφιξης κι αναχώρησης, μέρη που θα επισκεφτείτε, σχέση μεταξύ του αιτούντα και της πλευράς ή του προσώπου που τον προσκαλεί, , οικονομικές πηγές εξόδων κτλ.)

γ) Πληροφορίες αυτού που σας προσκαλεί (όνομα, στοιχεία  τηλεφωνικής επικοινωνίας, διεύθυνση, υπογραφή κλπ.)

2) Μια φωτοτυπία (αφορά αλλοδαπό που μένει και ζει στην Κίνα για δουλειά και σπουδές) του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής του ανθρώπου που σας προσκαλεί

3) Φωτοτυπία του πιστοποιητικού στα αγγλικά  (γάμου, γεννήσεως υποδεικνύοντας την οικογενειακή σχέση τη δική σας και του ανθρώπου που σας προσκαλεί από δημόσια υπηρεσία ή πιστοποιημένο από αρμόδια αρχή.)

«Μέλη οικογένειας» αποτελούν οι σύζυγοι, γονείς, γιοι και κόρες, σύζυγοι γιων και κορών, αδέρφια, παππούδες – γιαγιάδες, εγγόνια και πεθερικά

Χ1- Βίζα

(1) Πρωτότυπο και φωτοτυπία του γράμματος αποδοχής από το σχολείο ή άλλο εκπαιδευτικό φορέα στην Κίνα

(2) Πρωτότυπο και φωτοτυπία «Αίτηση Βίζας για σπουδές στην Κίνα» (έντυπο JW201 ή JW202).

Σας υπενθυμίζουμε ότι

Κάτοχοι τύπου βίζας Χ1, θα πρέπει μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία εισόδου, να απευθυνθούν στις διοικητικές αρχές εισόδου/εξόδου των οργάνων των τοπικών αρχών για τη δημόσια ασφάλεια ή σε ανώτερο περιφερειακό επίπεδο στις αρμόδιες υπηρεσίες στο τόπο διαμονής για άδειες διαμονής για αλλοδαπούς.

Χ2- Βίζα

Πρωτότυπο και φωτοτυπία του γράμματος αποδοχής από το σχολείο ή άλλο εκπαιδευτικό φορέα στην Κίνα

Ζ-Βίζα

Ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1) Άδεια εργασίας για αλλοδαπούς στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας εκδιδόμενη από τις κυβερνητικές αρχές του Ανθρώπινου δυναμικού και Κοινωνικής Ασφάλειας, καθώς και το επίσημο χαρτί πρόσκλησης από επίσημες εξουσιοδοτημένες αρχές ή πρόσκληση επιβεβαίωσης από τις αρμόδιες κινεζικές αρχές

(2) Άδεια για εξειδικευμένη εργασία στην Κίνα εκδιδόμενη από το κρατικό γραφείο εξειδικευμένων αλλοδαπών καθώς και το επίσημο χαρτί πρόσκλησης από επίσημες εξουσιοδοτημένες αρχές ή πρόσκληση επιβεβαίωσης από τις αρμόδιες κινεζικές αρχές

(3) Πιστοποιητικό εγγραφής διαμονής σε γραφεία αντιπροσώπων ξένων εταιρειών εκδιδόμενα από Κινεζικές αρχές βιομηχανικής κι εμπορικής διοικήσεως καθώς και το επίσημο χαρτί πρόσκλησης από επίσημες εξουσιοδοτημένες αρχές ή πρόσκληση επιβεβαίωσης από τις αρμόδιες κινεζικές αρχές

(4) Εγκεκριμένο έγγραφο για εμπορικές δραστηριότητες εκδιδόμενο από τις Κινεζικές κυβερνητικές αρχές για πολιτιστικά θέματα ή το επίσημο χαρτί πρόσκλησης από επίσημες εξουσιοδοτημένες αρχές ή πρόσκληση επιβεβαίωσης από τις αρμόδιες κινεζικές αρχές ξένων υποθέσεων.

(5) Γράμμα – πρόσκληση για αλλοδαπούς λειτουργίας πετρελαίων εταιρειών οφσορ στην Κίνα εκδιδόμενο από τον Εθνικό Κινεζικό Όμιλο Πετρελαίων οφσορ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι

Κάτοχοι τύπου βίζας Ζ, θα πρέπει μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία εισόδου, να απευθυνθούν στις διοικητικές αρχές εισόδου/εξόδου των οργάνων των τοπικών αρχών για τη δημόσια ασφάλεια ή σε ανώτερο περιφερειακό επίπεδο στις αρμόδιες υπηρεσίες στο τόπο διαμονής για άδειες διαμονής για αλλοδαπούς.

Σας ενημερώνουμε

1) Η πρόσκληση μπορεί να είναι σε μορφή φαξ, φωτοτυπίας ή εκτύπωσης, εκτός κι αν απαιτηθεί κάτι διαφορετικό από τον αρμόδιο υπεύθυνο του προξενείου και ζητηθεί το πρωτότυπο έγγραφο – πρόσκληση.

2) Αν θεωρηθεί απαραίτητο ο πρόξενος ή ο υπεύθυνος του προξενείου μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει περεταίρω δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα ή κι ακόμα να ζητηθεί προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα.

Ο πρόξενος ή ο υπεύθυνος του προξενείου είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν τελικά θα δοθεί βίζα, ποια θα είναι η ισχύς της βίζας, πόση θα είναι η διάρκεια παραμονής και τον αριθμό των εισόδων δεδομένων των συνθηκών τη κάθε περίπτωσης.

Περίοδος επεξεργασίας βίζας & Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ώρες Λειτουργίας

Περίοδος επεξεργασίας βίζας

4 εργάσιμες ημέρες. Για παράδειγμα αν κατατεθούν τα δικαιολογητικά για βίζα Δευτέρα θα επιστραφούν την Πέμπτη.

Διεύθυνση, Τηλέφωνο και Ώρες Λειτουργίας

Κρίνων 2Α Παλαιό Ψυχικό, 154 52 Αθήνα

9:00 με 12:00 καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή

Επικοινωνήστε μαζί μας 0030 – 210 – 6723282