ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ «F1»

Για τα πρόσωπα, τα οποία μεταβαίνουν στη Δημοκρατία του Καζακστάν με σκοπό τον τουρισμό, χορηγείται βίζα τύπου «F1» κατόπιν υποβολής ενός από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Visa support κατόπιν επιβεβαίωσης για την παραλαβή της θεώρησης από φορέα, που λειτουργεί ως πρακτορείο ή γραφείο τουρισμού, ή
2. Αίτηση από υπήκοο χώρας, που συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο των χωρών, για θεώρηση μονής ή διπλής εισόδου διαρκείας 30 ημερών.

TRANSIT VISA «H1»

Στα πρόσωπα, τα οποία περνούν τράνζιτ από την επικράτεια της Δημοκρατίας του Καζακστάν, εκδίδεται θεωρήση εισόδου κατηγορίας «H1». Βίζα κατηγορίας «H1» χορηγείται κατόπιν αίτησης (έγγραφης δήλωσης) και υποβολής των ταξιδιωτικών εγγράφων, των θεωρήσεων ή άλλων δικαιολογητικών, που επιτρέπουν την είσοδο στην χώρα προορισμού.

Η καταχώριση των αλλοδαπών υπηκόων στους φορείς εσωτερικών υποθέσεων, πρέπει να πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την άφιξη τους στη Δημοκρατία του Καζακστάν. Στη διαδικασία καταχώρησης έχουν γίνει οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Οι υπήκοοι των χωρών, που αναφέρονται στον Κατάλογο χωρών, μπορούν να καταχωρίσουν τα διαβατήρια τους κατά την έκδοση της θεώρησης εισόδου στις Προξενικές Αρχές του Καζακστάν στο εξωτερικό ή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία διασυνοριακού ελέγχου διαβατηρίων στους διεθνείς αερολιμένες του Καζακστάν. Εφόσον έχει γίνει καταχώρηση του διαβατηρίου στις Προξενικές Αρχές του Καζακστάν στο εξωτερικό ή στα σημεία ελέγχου στους διεθνείς αερολιμένες του Καζακστάν, δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση και στην Αστυνομία.
Σε περίπτωση που ένας αλλοδαπός υπήκοος δεν καταφέρει να καταχωρηθεί στα διασυνοριακά σημεία ελέγχου ή στις Προξενικές Αρχές του Καζακστάν στο εξωτερικό, έχει δικαίωμα να καταχωρηθεί στην Αστυνομία Μετανάστευσης στον τόπο διαμονής του.

Κατέβασε την αίτηση για βίζα