Η θεώρηση βίζας για το Βιετνάμ μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Πρεσβεία του Βιετνάμ, στην Αθήνα. Ο αιτών δεν είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί στην Πρεσβεία αυτοπροσώπως. Μπορεί να κατατεθεί η αίτηση και από τρίτο πρόσωπο ή τουριστικό γραφείο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως, να εκτυπωθεί και να υπογραφεί.

2. Πρωτότυπο διαβατήριο:

– Πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 μήνα ισχύ πριν από την ημερομηνία εξόδου από το Βιετνάμ και ισχύ 6 μήνες ώστε να σας εκδώσουν εισιτήριο οι αεροπορικές εταιρείες.

– Σε επείγουσες περιπτώσεις ένα αντίγραφο του διαβατηρίου (η σελίδα με τη φωτογραφία και τις προσωπικές λεπτομέρειες) μπορεί να υποβληθεί αντί του πρωτότυπου διαβατηρίου.

3. Φωτογραφία: 1 έγχρωμη φωτογραφία (4 x 6 cm)

4. Τα έξοδα βίζας μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά ή να πληρωθούν σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ο χρόνος έκδοσης είναι μέχρι 5 μέρες.

Για παράδοση αυθημερόν είναι επιπλέον το κόστος.