ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΖΑ:

  1. Υπογεγραμμένο διαβατήριο με ισχύ 6 μήνες το λιγότερο.
  2. Δύο (2) φόρμες αίτησης βίζας, πλήρως συμπληρωμένες ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες με κανένα πεδίο άδειο. π.χ. Στο πεδίο περί οικογενειακής κατάστασης, εάν συμπληρώσετε οτιδήποτε άλλο εκτός από “Μόνος”, πρέπει να συμπληρώσετε και τα στοιχεία συζήγου ή πρώην συζήγου. Οι αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί πλήρως θα καθυστερήσουν στην έκδοση βίζας.
  3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου σε λευκό φόντο. ΟΧΙ ψηφιακά αντίγραφα.
  4. Αντίγραφο από την διαδρομή (καλό θα είναι να μην αγοράσεται το εισητήριο πριν την έκδοση της βίζας).
  5. Αποδεικτηκά διαμονής στην Αλγερία ή επικυρωμένη κράτηση ξενοδοχείου. (η πρεσβεία ζητά να δει το γνήσιο αντίγραφο για τουρίστες).
  6. Ασφάλεια ταξιδιού.
  7. Ο χρόνος έκδοσης είναι 7-10 ημέρες.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΙΖΑ: Όλα τα παραπάνω συν,

  1. Πρόσκληση από την συνεργαζόμενη εταιρεία στην Αλγερία δηλώνοντας τον σκοπό της επίσκεψης.
  2. Γράμμα απο την εταιρεία στην Ελλάδα το οποίο να πιστοποιεί το όνομα, τον αριθμό διαβατηρίου, την θέση του στην εταιρεία, τον λόγο επίσκεψης στην Αλγερία, τα στοιχεία της εταιρείας στην Αλγερία, τον χρόνο επίσκεψης και ποιός θα αναλάβει τα έξοδα της επίσκεψης.
  3. Ο χρόνος έκδοσης είναι 7-10 ημέρες.

Κόστος: Διαμορφώνεται βάσει της διάρκειας επίσκεψης.