Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Θεοφάνεια 2016 – 2017:

Οδικές εκδρομές  Εκδρομές  Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Θεοφάνεια 2016 – 2017:

Οδικές εκδρομές εσωτερικού Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Θεοφάνεια 2016 – 2017: